Καστοριάδης – Κονδύλης

Απ’ όσο ξέρω, στη βιβλιογραφία δεν έχει γίνει ακόμα κάποια σύγκριση. Παρακάτω δεν δίνονται απαντήσεις αλλά τίθενται κάποια προκαταρκτικά ερωτήματα: Αφού εκ πρώτης όψεως πρόκειται για δύο διαφορετικούς στοχαστές, Ποια είναι η απορία που ωθεί κάποιον να τους συσχετίσει; ( Ερώτημα συναφές: Σε τι σημεία του έργου τους μπορεί να γίνει αυτή η σύγκριση; ) […]